uksanil@bayburt.edu.tr +90 533 243 0580

TAM METİN YAZIM KURALLARI


Uluslararası Kültür, Sanat ve İletişim Sempozyumuna (UKSANİL) yayımlanmak üzere gönderilmiş olan özgün bildirilerin başında Türkçe başlık ve hemen altında İngilizce başlık bulunmalıdır.

Metin, Türkçe dışında bir dilde yazıldığında üste yazım dilindeki başlık, hemen altına Türkçe başlık eklenmelidir.

Metin kaynakçaları Latin harfleri ile yazılmalıdır. Başlıkların altında en az 150, en çok 450 kelimeden oluşacak Türkçe ve İngilizce özet (abstract) yazılmalıdır. Özet (abstract) altına, en az 3, en fazla 7 kelimeden oluşan anahtar kelimeler (keywords) eklenmelidir.

Metin, Türkçe dışında bir dilde yazılmışsa, üstte yazılacak özet ve anahtar kelimeler metnin yazım dilinde, alttaki özet ve anahtar kelimeler ise Türkçe olmalıdır.

Metin başlığı her iki dilde de sayfada ortalanmalı, özet başlıkları ve metinleri her iki yana yaslanmalı, anahtar kelimeler de her iki yana yaslanmalıdır.

Metin içinde yapılan atıflar için APA 7 standartlarına uyulmalıdır. ;APA 7 için bakınız

Metnin sonunda yazılacak olan Kaynakça APA 7stilinde olmalıdır. Ayrıca, metin içinde kullanılan atıfların listesi yapılırken, yazarların soyadlarının alfabetik sıralamasına göre yapılır. Bir yazarın aynı yıl içinde yayımlanmış eserleri (Keskin, 2017a; Keskin2017b) olarak bölümlendirilebilir.

Metinlerde üst-bilgi, alt-bilgi ve sayfa numarası kullanılmamalıdır.

Bazı alan terminolojileri, jargonları ve sembolleri kullanımı dışında metinde, Türk Dil Kurumu’nun yazım ve imla kuralları dikkate alınmalıdır.

Metinler, Microsoft Word programında ve .doc uzantılı olarak hazırlanmalıdır.

Yazı Tipi: Times New Roman

Yazı Boyutu: Makale başlığı ve ana başlıklar 12 punto, kalın, tüm harfler büyük ve iki yana yaslı, alt başlıklar 12 punto, kalın, ilk harfler büyük iki yana yaslı, metin 12 punto, özetler 11 punto ve dipnotlar 9 punto olmalıdır.

Paragraf Aralığı: Önce 12 nk – sonra 0 nk

Paragraf Girintisi: Metinde ilk satır (First Line) 1 cm, dipnotlarda Asılı (Hanging) 0.4 cm

Satır Aralığı: Metinde ve özetlerde 1,5 satır aralığı.

Tam metinlerin 2500 kelimeden az, 10000 kelimeden fazla olmaması (yaklaşık 8–30 Sayfa aralığında olması) gerekir.