uksanil@bayburt.edu.tr +90 533 243 0580

ÖZET YAZIM KURALLARI


Özetler sunulacağı dilde yazılmalıdır.

İngilizce sunulacak çalışmalar için başka bir dile çevrime gerek yoktur.

Türkçe özet göndermek isteyen yazarlar, gönderilerine İngilizce özeti eklemek zorunda değildir.

Sunacakları Türkçe bildirinin tam metinlerinin Sempozyum Tam Metinler Kitabında yayımlanmasını tercih eden yazarlar, tam metinlerine İngilizce özet (abstract) eklemek zorundadır.

Özet, 150-450 kelime aralığında olmalı ve ilgili çalışmanın kapsamı, amacı, yöntemi, bulguları ve sonuçları hakkında öz bilgiler içermelidir.

Sunulması planlanan çalışma herhangi bir lisansüstü çalışma ya da projeden türetiliyorsa/uyarlanıyorsa, mutlaka özet gönderiminde dipnot olarak bildirilmelidir.

Özetler Times New Romans yazı karakterinde, 11 punto büyüklüğünde, iki yana yaslı olarak yazılmalıdır.

Özetlerin alt kısmına, çalışmanın dizin alanını ve içeriğini kapsayan en az 3, en çok 7 anahtar kelime eklenmelidir.

Özetler, intihal programında taranacağı için doğrudan alıntılardan kaçınılmalıdır.Özetlerde bilimsel standartlara özen gösterilmeli, bilimsel temellendirmesi olmayan bireyselleştirmelerden kaçınılmalıdır.

Özet sonuna, çalışmanın bağlı olduğu disiplin ve alt disiplinlerin yazılması, sempozyum bildirilerinin sınıflandırılması ve ortak disiplinlerin yakınlaşması için yardımcı olabilir. Disiplin ya da alt disiplin belirtmek zorunlu değildir.

Gönderilen özetler, çift kör hakem değerlendirmesine tabi tutulacak ve sonuçlar başvuru sahibine ibraz edilecektir.