1) Karma sergi, tüm sanatçılar, iletişim profesyonelleri, sanat ve iletişim akademisyenleri ile öğrencilerinin katılımına açıktır.

2) Katılımcı, başvuru otomasyonunda kendinden istenen bilgileri doğru ve eksiksiz olarak ibraz etmek ve gerçek kimliğiyle kayıt yapmak zorundadır. Eser imzalarında ve künyelerinde ek olarak mahlas kullanılabilir.

3) Karma sergiye katılacak eserler daha önce başka bir sergide sergilenmemiş ve herhangi bir yarışmada ödül almamış olmalıdır.

4) Kama sergiye katılacak eserlerin özgün olmaları ve esinlenme için yaygın kabul gören sınırların içinde kalmaları beklenir. Özgün olmayan eserler sebebiyle üçüncü kişilerden doğacak her türlü telif hakkı ihlali iddiası katılımcının sorumluluğundadır.

5) Herhangi bir siyasi propaganda unsur-içeriği, nefret söylemi, kişisel verilerin izinsiz aktarımı, pornografi (çıplaklığın istismarı), çocuğun uygunsuz kullanılması detaylarını barındıran eserler değerlendirme dışı kalacaktır.

6) Karma sergiye katılan eserlerin sergilenme, kataloglanma, sempozyum ve Bayburt Üniversitesi tanıtım ve reklam içeriklerinde kullanılma hakkı düzenleme kuruluna tanınmış olur. Eserler için telif ödemesi talep edilemez.

7) Her katılımcı en fazla 2 eserle başvuru yapabilir.

8) İlk başvurular web otomasyonundaki ‘sergi başvuru’ seçeneği üzerinden yapılacaktır. Başvurusu kabul edilen eserler 05 Mayıs 2022 tarihine kadar aşağıda belirtilmiş olan ilgili adrese elden teslim edilmeli veya kargo ile ulaştırılmalıdır. Bu tarihten sonra gelen eserler değerlendirilmeyeceğini bir kez daha hatırlatmak isteriz.

9) Her çalışmanın arka yüzüne sanatçının adı, iletişim adresi ve eserin künyesi yazılmalı ya da bilgilerin yazılı olduğu bir belge iliştirilmelidir.

10) Eserin görseli başvuru sırasında 300 DPI çözünürlükte ve JPEG formatında sisteme yüklenmelidir.

11) Eserlerin şövale veya kaidede (3 boyutlu eserler için) sergilenmeye hazır olarak gönderilmeleri gereklidir.

12) Yurtiçi ve yurtdışından kargo ile gelen ve geri gönderilecek olan eserlerin taşınma sürecinde görebileceği her türlü hasardan ve kaybolmadan, ayrıca eserler teslim alındıktan sonra sergi alanına taşınma ve sergileme sırasında gereken tedbirlerin alınmasına rağmen oluşabilecek hasar ve olumsuzluklardan küratörler, düzenleme kurulu ve Bayburt Üniversitesi sorumlu değildir.

13) Kabul edilen eserlerin gönderim ve iade masrafları sanatçıya aittir.

14) Katılan her sanatçıya Katılım Belgesi verilecek ve bir e-katalog (ISBN’li) hazırlanacaktır.

15) Sempozyumun kapanış tarihinden sonraki üç (3) hafta içinde eserlerin iadesi yapılacaktır.

Fotoğraflar için ayrıca;

16) Fotoğraflarda makul ölçülerde renk, kontrast, yoğunluk gibi düzeltmeler yapılabilir. Fotoğrafın özünü değiştiren uygulamalar ve/veya kolaj kabul edilmeyecektir. Bu tarz uygulamalar için grafik tasarım kategorisinden başvuru önerilir.

17) Gerek duyulduğunda fotoğrafların ham halleri yarışmacıdan talep edilir.

18) Fotoğraf bilgilerinde fotoğrafın çekildiği tarih ve yer bilgisinin olması zorunludur.

19) Sergiye katılacak sayısal tabanlı fotoğraflar; jpg/JPEG formatında, 150-300 dpi çözünürlükte, gerekirse 10-12 sıkıştırma ile kaydedilecektir. Uzun kenarı en az 2400, en çok 6000 piksel olacaktır.

20) Fotoğraf kategorisi dışındaki sanat eserleri için boyut sınırlaması yoktur. Ancak ilk başvuru esnasında değerlendirme için sisteme yüklenecek olan görselin, yukarıdaki maddede belirtilen özellikleri taşıması beklenir.


Kişisel Sergi İçin;

Kişisel sergi başvurusu yapmak isteyen katılımcı, asgari 10 eserle başvurma şartını ilk olarak sağlamalıdır. Web otomasyonuna yüklenen eserler sergi değerlendirme kurulu ile küratör tarafından değerlendirilerek kanaat raporu yazılır. Raporda oy birliği ya da oy çokluğu durumunu sağlayan kişisel sergi başvuruları sempozyum yayın programına alınır. Kişisel serginin teknik ve biçimsel şartları, karma serginin şartnamesine tabidir.


Gönderim Adresi

Uluslararası Kültür, Sanat ve İletişim Sempozyumu notuyla;

Bayburt Üniversitesi Babertî Külliyesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Tuzcuzade Mahallesi Demirözü Caddesi Erzincan Yolu üzeri 2.7 km 69000 MERKEZ/BAYBURTÖzet Kitabı

Tam Metin Kitabı

Sergi Kataloğu

Uluslararası ve Ulusal Katılımcı Beyanı

ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ...