uksanil@bayburt.edu.tr +90 533 243 0580
}

KATILIM KOŞULLARI


1) Karma sergi, tüm sanatçılar, iletişim profesyonelleri, sanat ve iletişim akademisyenleri ile öğrencilerinin katılımına açıktır.
2) Katılımcı, web anasayfamızda yer alan “bildiri / eser başvuru” butonunun yönlendireceği formda kendinden istenen bilgileri doğru ve eksiksiz olarak ibraz etmek ve gerçek kimliğiyle kayıt yapmak zorundadır. Eser imzalarında ve künyelerinde ek olarak mahlas kullanılabilir.
3) Karma sergiye katılacak eserler daha önce başka bir sergide sergilenmemiş ve herhangi bir yarışmada ödül almamış olmalıdır.
4) Karma sergiye katılacak eserlerin özgün olmaları ve esinlenme için yaygın kabul gören sınırların içinde kalmaları beklenir. Özgün olmayan eserler sebebiyle üçüncü kişilerden doğacak her türlü telif hakkı ihlali iddiası katılımcının sorumluluğundadır.
5) Herhangi bir siyasi propaganda unsur-içeriği, nefret söylemi, kişisel verilerin izinsiz aktarımı, pornografi (çıplaklığın istismarı), çocuğun uygunsuz kullanılması detaylarını barındıran eserler değerlendirme dışı kalacaktır.
6) Karma sergiye katılan eserlerin sergilenme, kataloglanma, sempozyum ve Bayburt Üniversitesi tanıtım ve reklam içeriklerinde kullanılma hakkı, düzenleme kuruluna tanınmış olur. Eserler için telif ödemesi talep edilemez.
7) Her katılımcı en fazla 2 eserle başvuru yapabilir.
8) Başvurular yalnızca çevrim içi yapılacak ve ayrıca basılı bir nüshanın gönderilmesine gerek olmayacaktır. Başvuru takviminde bildirilen 01 Aralık 2023 tarihinden sonra yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
9) Eserin görseli başvuru sırasında 300 DPI çözünürlükte ve JPEG formatında sisteme yüklenmelidir.
10) Karma sergiye katılan her sanatçıya Katılım Belgesi hazırlanacak ve eserler, bir e-katalog (ISBN’li) olarak yayımlanacaktır.
11) Sempozyuma gönderilen eserler, web sitemizdeki ilgili katalog sekmesinde daimi olarak sergilenecektir.

Fotoğraflar için ayrıca;
12) Fotoğraflarda makul ölçülerde renk, kontrast, yoğunluk gibi düzeltmeler yapılabilir. Fotoğrafın özünü değiştiren uygulamalar ve/veya kolaj kabul edilmeyecektir. Bu tarz uygulamalar için grafik tasarım kategorisinden başvuru önerilir.
13) Gerek duyulduğunda fotoğrafların ham halleri katılımcıdan talep edilir.
14) Sergiye katılacak sayısal tabanlı fotoğraflar; jpg/JPEG formatında, 150-300 dpi çözünürlükte, gerekirse 10-12 sıkıştırma ile kaydedilecektir. Uzun kenarı en az 2400, en çok 6000 piksel olacaktır.
15) Fotoğraf kategorisi dışındaki sanat eserleri için boyut özelliklerinin yukarıdaki maddede belirtilen özelliklere yakın olması beklenir.
Kişisel Sergi İçin;

1) Kişisel sergi başvurusu yapmak isteyen katılımcı, asgari 15 eserle başvurma şartını ilk olarak sağlamalıdır.
2) Web otomasyonuna fotoğrafları yüklenen eserler, sergi değerlendirme kurulu ile küratörler tarafından değerlendirilerek kanaat raporu yazılır. Yüklenecek olan sergi eserlerini tanımlayan bir özetin de iletilmesi, değerlendirme sürecinin verimini artıracaktır.
3) Kanaat raporunda oy birliği ya da oy çokluğu durumunu sağlayan kişisel sergi başvuruları sempozyum yayın programına alınır.
4) Kişisel serginin teknik ve biçimsel şartları, karma serginin şartnamesine tabidir.
5)Kişisel sergi başvuruları da karma sergi gibi ücretsizdir.
6) Kişisel sergiler, karma sergilerden farklı olarak fiziksel ortamda sergilenecektir. Bu kapsamda, eserlerin hazırlanması, kargo ile gönderimi, sergi sonunda alınması ve diğer tüm sergileme maliyetleri katılımcının sorumluluğundadır. Sergi eserlerinin gönderilmesi, geri gönderilmesi ya da alınması ve sergilenmesi esnasında meydana gelecek insanî kusurlardan ve ziyanlardan organizasyon komitesi sorumlu değildir.
7) Kişisel sergi eser gönderim programı da karma sergi programıyla aynıdır. 01 Aralık 2023’ten sonra gönderilen eserler, kapsam dışında kalacaktır. Sempozyum açılış gününde organizasyon komitesi, davetliler ve öğrencilerin katılımıyla Bayburt Üniversitesi Fuaye Alanında açılacak olan sergi ya da sergiler, bir ay süreyle ziyarete açık olacaktır.
8) Kişisel sergiler için de bir e-katalog (ISBN’li) düzenlenecek ve sanatçının özgeçmişiyle birlikte web sayfamızda yayımlanacaktır.

Kişisel Sergi için Gönderim Adresi:
Uluslararası Kültür, Sanat ve İletişim Sempozyumu notuyla;

Bayburt Üniversitesi Babertî Külliyesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Tuzcuzade Mahallesi Demirözü Caddesi Erzincan Yolu üzeri 2.7 km 69000 MERKEZ/BAYBURT